جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 11
آسیب‌شناسی دولت مدرن در ایران (رویکردی فرهنگی به زمینه‌های تاریخی، فرایند تکوین و ماهیت دولت مدرن در ایران)
نویسنده:
رسول افضلی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
این رساله در پاسخ به این سوال اصلی که شکل ناقص دولت مدرن در ایران ناشی از چیست؟ بحث ایدئولوژی های دولت ساز را مطرح کرده است. ایدئولوژی دولت ساز به مجموعه باورها و ارزشهایی اطلاق می شود که دولت بر پایه آن شکل می گیرد خود را تعریف می کند و سلطه خود را بر جامعه تحمیل می نماید. در واقع ایدئولوژی دولت ساز که در هسته اصلی نظام فرهنگی جامعه اس به دولت ماهیت وجودی می بخشد و چگونگی شکل گیری و سیر تکوین آن را تعیین می نماید. در همه جوامع دو نوع ایدئولوژی دولت سازی کرده اند: در نظم ماقبل مدرن ایدئولوژی دینی و در نظم مدرن ناسیونالیسم. در واقع حضور دولتهای مختلف در اشکال متعدد عمدتا ناشی از ماهیت این ایدئولوژی هاست. ایدئولوژی های دینی در نظم ماقبل مدرن برحسب ماهیت تجددگرا یا تجددگریز خود نظم های سیاسی متفاوتی می آفرینند. ایدئولوژی های دینی تجددگرا زمینه های مناسبی را برای گذرا به نظم جدید فراهم می کنند و درادامه با خالی کدرن عرصه سیاست نقش ناسیونالیسم را به عنوان یگانه ابزار ایدئولوژی دولت ساز در نظم جدید به رسمیت می شناسند. در جهت عکس ایدئولوژی های دینی سنت گرا زمینه های گذرا به نظم را فراهم نمی کنند و رد نظم جدید نیز در کنار ناسیونالیسم مدعی امر دولت سازی اند. دولت مدرن الگوی عام و فارگیری نیست بلکه برامده از نشانه های فرهنگی خاص تمدن غرب و در هسته اصلی آن ناشی از نشانه های فرهننگی مسیحیت است. در اروپای غربی مسیحیت به عنوان ایدئولوژی نظم ماقبل مدرن زمینه های گذرا به نظم جدید را بنیان نهاد و در ادامه هر چهار عنصر دولت مدرن بر پایه آن شکل گرفتند. کارکرد ناسیونالیسم در امر دولت سازی نیز در کشورهای اروپای غربی بیش از هر چیز مبتنی بر نشانه های فرهانگی مسیحیت بود. برعکس در ایران اسلام به عنوان ایدئولوژی دینین نظم ماقبل مدرن نظم سیاسی متفاوتی را آفرید که گذرا به نظم جدید را برنمی تابید. افزون بر این نشانه های فرهنگی دین اسلام در عرصه های مختلفسیاسی اقتصادی و اجتماعی نظم سیاسی را در قابل اندیشه ای امت محور بنیان ریخت. در نظم جدید نیز ناسیونالیسم ایرانی همواره در پرتو مذهب معنا یافت و بدین سان حاکمیت و حکومت به عنوان دو عنصر اصلی نظام دولت مدرن غربی که رد پرتو نشانه های فرهنگی دین مسیحیت مرجعی زمینی یافته بودند در ایران در پرتو ایدئولوژی اسلام شیعی مبنای آسمانی یافتند. بدین سان می توان گفت نظام دولت مدرن الگوی سیاسی خاص جوامع غربی است که در پرتو نظام فرهنگی آن و بویژه نشانه های فرهنگی دین مسیحیت شکل گرفته است. در ایران ایدئولوژی دولت ساز یعنی اسلام و ناسیونالیسم بنیان های فرهنگی شکل گیری نظام دولت مدرن غربی را برنمی تابند.
تجلی عرفان امام خمینی (ره)
نویسنده:
حمید احمدی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
پیشینه، کارنامه و چشم انداز اسلام میانه رو
نویسنده:
حمید احمدی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
تحولات جدید در مکاتب اسلام شناسی شوروی
نویسنده:
موریل آتکین,حمید احمدی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
مشروطیت در مشهد: زمینه ها، فرایندها و سیاست های روسیه
نویسنده:
حمید احمدی,ملیحه خوش بین
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
برخی از مورخان در نگاشتن تاریخ انقلاب مشروطه، تنها به چند شهر بسنده کرده اند و نقش مناطق و شهرهای دیگر در این انقلاب را نادیده گرفته اند. یکی از مناطقی که نقش سازنده اش در انقلاب مشروطه فراموش شده است، خراسان و مرکز آن، مشهد است. برخی گمان می کنند به دلیل جو مذهبی حاکم بر مشهد، مردم شهر در مشروطه جایگاهی نداشتند و حتی در برابر آن ایستادگی کرده اند. در ا ین مقاله با تکیه بر منابع دست اول، نشان می دهیم که بر خلاف این برداشت رایج، مردم مشهد نقشی درخور توجه در انقلاب مشروطه داشتند و نه تنها نظاره گر منفعل انقلاب نبودند، بلکه مبارزات آن ها در دوران قبل از مشروطه زمینه ساز برخی از حرکت ها و مبارزاتی بود که به انقلاب مشروطه منجر شد. همچنین در این مقاله در پی آزمون این فرضیه هستیم که مبارزات مشهد پس از پیروزی انقلاب (1907- 1912) و مقاومت در برابر استبداد و حامی خارجی آن، موجب هراس روسیه، بازیگر برجسته ی نظام جهانی، از ادامه ی آشوب ها و کشیده شدن دامنه ی اعتراضات به شهرهای دیگر شد. به این ترتیب روس ها پس از سرکوب تهران و تبریز، به سرکوب مشروطه در مشهد و شکستن تقدس بارگاه امام رضا (ع) پرداختند تا بقایای مشروطه خواهان را دچار ترس و وحشت کنند و به جنبش مشروطه خواهی ایرانیان پایان دهند.
خاستگاه واقعی فرقه دموکرات آذربایجان
نویسنده:
حمید احمدی,کاوه بیات
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
دین و ملیت در هویت ایرانی
نویسنده:
حمید احمدی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
فرایندهای سیاسی – اجتماعی و ظهر گفتمان پست صهیونیسم در اسرائیل
نویسنده:
حمید احمدی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
تاثیرات  دخالتهای جمهوری فدراتیو روسیه بر تحولات  سیاسی جمهوری تاجیکستان از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا امروز
نویسنده:
ابراهیم غفاری خلف محمدی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 علاوه بر روسیه پانزده جمهوری دیگر از آن جدا گردیده و به استقلال دستیافتند. جمهوری تاجیکستان یکی از آنها بود با دست‌یابی این جمهوری به استقلال و خارج شدن ان از مدار مسکو حرکتهای اسلامخواهانه و ملی‌گرایانه در این جمهوری شکل گرفتو به تدریج نیرومند گشتبا ظهور و گسترشاین حرکتها حکمرانان این جمهوری که از نظام کمونیستی دوران گذشته بودند دچار بیم و هراسشدند. چرا که با ادامه یافتن این قبیل گرایشاتو رسوخ آن در مردم حکومتآنها مورد تهدید قرار می‌گرفت . از طرفدیگر مسکو نیز از ظهور حرکتهای اسلام‌گرایانه و ملی‌گرایانه در هراسبود و از پیدایشهسته‌ای اسلامی که به دنبال آن امکان ایجاد حکومتهای اسلامی در منطقه می‌رفتبیمناکبود. روسیه از این می‌ترسید که این قبیل گرایشاتاسلامی بر اقوام و جمهوریهای مسلمان داخل روسیه تاثیر گذاشته و موجببروز گرایشاتمرکز گریز را فراهم نماید و همین امر امنیتروسیه را مورد تهدید قرار دهد. لذا با همکاری دولتتاجیکستان و یاری ازبکستان به سرکوباین حرکتها در تاجیکستان پرداخت . با شدتیافتن فشار دولتبر مخالفین، آنها نیز در مقام دفاع از خود به تسلیح خود پرداختند. با وارد نمودن فشار بر دولتاز جانبمخالفان سرانجام دولتصلح نامه‌ای را با آنها به امضا رساند که به موجبآن هشتنفر از وزراء از میان مخالفین انتخابشدند و دولتائتلافی جدیدی تشکیل شد که با سرعتمشغول به کار شد. پساز مدتکوتاهی از شروع به کار دولتائتلافی جدید کمونیستها که مخالفدولتمزبور بودند با پشتیبانی دولتروسیه و ازبکستان و استفاده از حمایتمردم مناطق کولاباقدام به حمله گسترده بر علیه دوشنبه و مناطق حامی اسلام‌گرایان در گورکان تپه و سایر مناطق نمودند. سرانجام در مدتکوتاهی موفق به سرنگونی دولتائتلافی شدند. پساز آن دولتی که طرفدار منابع روسیه بود و سعی در مبارزه با اسلام‌گرایان داشتروی کار آمد. مخالفین اسلام‌گرا نیز پساز عقبرانده شدن به مرزهای افغانستان شروع به سازماندهی مجدد و تجدید ساختار نظامی خود نمودند و پساز مدتی دوباره موجی از حملاتگسترده خود را بر علیه نیروهای دولتی و مرزبانان روسسازمان دادند. دولتروسیه که متوجه قدرتنظامی غیرقابل شکستمخالفین شده بود برای اینکه به جنگی چریکی چون افغانستان دچار نگردد دولتتاجیکستان را تحتفشار قرار داد تا با مخالفین وارد مذاکراتسیاسی در راستای آشتی ملی گردد. اکنون این گفتگوها همچنان ادامه دارد و تا اندازه‌ای به نتایج رضایت‌بخشی دستپیدا نموده‌اند ولی هنوز به نتیجه قطعی و قابل اطمینانی دستپیدا نشده است .
نقش ملی گرایی و اسلام در ایجاد هویت مشترک ملت سازی در دوره پهلوی  و جمهوری اسلامی ایران
نویسنده:
اصغر پرتوی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
ملت سازی و ایجاد هویت سیاسی مشترک از موضوعات حائز اهمیت در جامعه شناسی سیاسی و نظریات توسعه است که برای جوامع در حال توسعه و از جمله برای ایران قرن بیستم از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. حل بحران هویت و ایجاد حس ملی واحد، اولین گام در توسعه اجتماعی و سیاسی و حرکت در جهت حل بحرانهای مشروعیت و مشارکت محسوب می شود. از آنجا که جامعه حال حاضر ایران دچار چنین چالشهایی است. به دنبال پاسخ به این سوال اصلی می باشیم که: ((هویت مشترک سیاسی و وفاق ملی ایران از مشروطیت به این سو چگونه شکل گرفته و چرا در برهه هایی از تاریخ معاصر دچار بحران شده است؟))مفروض ما این است که هویت ایرانی از دوره ساسانی و با توسل به مولفه هایی از قبیل سرزمین و مفهوم فرشاهی و ایرانشهر، اقوام همخونی ایرانی، زبان و دین مشترک توسط حاکمان ساسانی و به یاری مویدان زرتشتی پایه گذاری شد و تا دوره معاصر (نهضت مشروطیت) با فراز و نشیبهای بسیار و با تغییرات و جابجائیهایی در مولفه های متشکله آن، پیش آمد. پس از نهضت مشروطیت و به خصوص در دوره پهلوی تحت تاثیر شرایط خاص داخلی و بین المللی و در طی فرایند مدرنیزاسیون و سکولاریسم، ((ملت سازی)) با تکیه بر ناسیونالیسم متکی بر نژاد آریایی، زبان فارسی و تاریخ ایران باستان همراه با دین زدایی از جامعه، اولویت یافت. رسالتهای دوره پهلوی در سه محور شبه مدرنیسم، سکولاریسم و ناسیونالیسم خلاصه شد و براین اساس پایه دینی هویت ایرانی متزلزل گشت و ((ایرانیت)) در مقابل ((اسلامیت)) قرار گرفت. یکسو نگری در تبیین هویت ملی ایران وفاق اجتماعی را بر هم زد و دین زدایی از جامعه سبب واکنش طرفداران هویت دینی شد که در نهایت به صورت انقلاب اسلامی ظهور یافت. از سوی دیگر در دهه اولپس از انقلاب، تحت تاثیر ذهنیت شکل گرفته در دوره پهلوی و افراط گری های انقلابی، پایه ((ایرانیت)) جامعه تا حدی به سستی گرایید و منافع و افتخارات ملی (ایرانی) تحت الشعاع آرمانهای دینی قرار گرفت که این وضعیت نیز به دلیل یکسونگرانه بودن، وفاق اجتماعی را متزلزل ساخت. لکن از دهه دوم انقلاب به تدریج افراط گری های دین مدارانه رو به تعدیل نهاده و فرایندی شکل گرفته که درطی آن(ایرانیت) و (اسلامیت) به موازات هم مطرح می گردد و نوعی هویت ایرانی - اسلامی شکل می گیرد. لذا علت اصلی پدیداری بحران هویت در سطوح مختلف زندگی جمعی و تزلزل وفاق اجتماعی و ملی در برهه هایی از تاریخ معاصر ایران، اتخاذ راه حلهای یکسونگر در تبیین هویت ملی بوده است.
  • تعداد رکورد ها : 11