جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 8
تحلیل وضعیت حقوق و مقرری نمایندگان و کارکنان نخستین مجلس شورای ملی
نویسنده:
سهراب یزدانی,علی ططری
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
Iran’s First National Consultative Assembly (Parliament) was established when Iran was in a weakeconomic condition. erefore, the members of this parliament focused on overcoming the -nancialproblems and economic obstacles, and they established their -rst specialized working grouptitled ""Malieh (Finance) Commission”. However, the parliament members faced many problemsin covering their personal living expenses due to leaving their personal jobs and having to residein Tehran. Consequently, the National Consultative Assembly had to -nd a solution to a new challenge:-nancial support of its members.e main question of this research is: being short of -nancial resources and having no -nancialand administrative experience in the parliamentary system, what -nancial and administrativemeasurements and framework did the parliament use to pay the salaries of its sta and members?In applying the method of historical research, all the necessary pieces of information were gatheredfrom library resources, focusing on the records existing in the Document Center of Iran’sParliament. is information was processed in a rational historical sequence and then analyzed.e -ndings of this research show that the First National Consultative Assembly of Iran was onlyable to pay a small amount of its sta and members’ salary by applying the -nancial and administrativeexperiences of the governmental system of Iran. A signi-cant proportion was postponedto the next rounds of the Parliament when it was paid to them or their heirs. e period of the-rst National Consultative Assembly was so short that the members only focused on solving thecountry’s economic problems, and its -nancial resources were so inadequate that they could onlypay limited attention to the internal a airs of the Parliament. Consequently the First Parliamentdid not have an orderly approach to -nancial management
اندیشه پیشرفت در رساله ی اقتصادی صوراسرافیل
نویسنده:
سهراب یزدانی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
دهخدا  تا سه گام تا محافظه کاری(بررسی روزنامه صور اسرافیل)
نویسنده:
یوسف ناصری,سهراب یزدانی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
مجاهدان و مقاومت تبریز
نویسنده:
سهراب یزدانی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
درباره فرقه اجتماعیون عامیون ایران
نویسنده:
سهراب یزدانی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
ماهیت دولت پهلوی (دوم) از دیدگاه حزب توده ایران و سازمان چریک های فدایی خلق ایران (1357-1332)
نویسنده:
پروین قدسی زاد,سهراب یزدانی,محمدامیر شیخ نوری
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
سه دهه پس از کودتای 28 مرداد 1332، دولت پهلوی با جریان فکری مخالفی مواجه شد که طیفی از اقشار به ویژه نسل جوان و تحصیل کرده را به خود جذب کرده بود. این جریان که برآمده از نظام فکری مارکسیسم بود، در دو تشکل حزب توده ایران و سازمان چریک های فدایی خلق ایران نمودار شد: حزب توده که از اوایل دهه 1320 فعالیت خود را آغاز کرده بود، جریان چپ سنتی را نمایندگی می کرد و چریک های فدایی خلق ترجمان چپ رادیکال بودند که در دهه 1340 وارد عرصه مبارزه شدند. این دوپارگی نتیجه تضاد بینش و رفتار عناصر چپ بود که در روند مبارزات سیاسی خود، در قالبی واحد، اما با نگاه هایی متفاوت ماهیت نظام سیاسی را تبیین و تفسیر کردند. گرچه پایه تفسیر هر دو طیف چپ بر نظام فکری واحد (مارکسیسم – لنینیسم) استوار بود، چارچوب نظری چپ رادیکال با دیدگاه های دیگری پیوند خورده بود که تفکر آن ها را از چپ سنتی متمایز می کرد؛ از این رو در برابر عملکرد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نظام حاکم به گونه ای متفاوت می اندیشیدند و عمل می کردند. هدف این مقاله ارائه تفسیری از اندیشه حزب توده و سازمان چریک های فدایی خلق در باب ماهیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت پهلوی در سه دهه سی تا پنجاه شمسی است که براساس آن کوشیدند رادیکال مبارزه خود را سامان دهند
سیاست در «چرند و پرند» دهخدا
نویسنده:
سهراب یزدانی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
تاریخ معاصر ایران به روایت ژنرال سایکس
نویسنده:
سهراب یزدانی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
  • تعداد رکورد ها : 8