جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 6
مطالعه عوامل انسجام فارسی در متون کشاورزی دانشگاهی
نویسنده:
الهام زارع
نوع منبع :
پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
انسجام مفهومی معنایی است که به روابط معنایی موجود در متن اشاره می‌کند و عملکرد آن، ارتباط یک بخش از متن با دیگر بخش‌های آن است. کشف این ارتباط معنایی جهت تفسیر یک متن بسیار ضروری است. در این پژوهش به بررسی عوامل انسجام در متون کشاورزی دانشگاهی رشته اصلاح نباتات پرداخته می‌شود. بدین منظور ابتدا از بین کتاب‌های کشاورزی دانشگاهی رشته اصلاح نباتات، چهار کتاب انتخاب گردید. سپس از میان پاراگراف‌های این چهار کتاب، 102 پاراگراف به صورت تصادفی انتخاب و عوامل انسجامی اعم از دستوری، واژگانی و پیوندی در آنها مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، در متون مذکور 3465 عنصر انسجامی یافت شد. بر اساس نتایج بدست آمده، عوامل انسجامی واژگانی با مجموع 2274(65/63%)، از بسامد وقوع بالایی نسبت به عوامل انسجامی دستوری با مجموع 744(21/47) بین میانگین‌های بدست آمده از عوامل انسجامی بکار رفته در متون مذکور، از آزمون T استفاده گردید. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که بین میانگین‌های انسجام دستوری، انسجام پیوندی و انسجام واژگانی با یکدیگر از لحاظ آماری در سطح احتمال 1% تفاوت معنی‌دار وجود دارد. بنابراین متون کشاورزی دانشگاهی از انسجام درونی لازم در بافت متنی برخوردار می‌باشند. همچنین در تدوین متون مذکور، ویژگی‌های زبان علم رعایت شده است، زیرا در نوشتن این متون از عامل انسجامی حذف و واژه‌های هم‌معنا استفاده کمتری شده است. بنابراین بین سبک و سیاق علمی و نحوه استفاده از عناصر انسجامی رابطه‌ وجود دارد. بطور کلی، در تهیه این متون از عوامل انسجامی استفاده شده است که این امر امکان دستیابی به مفاهیم اصلی متون مذکور را فراهم کرده است.
ویژگیهای موسیقایی اصوات همگونه در شعر خواجو
نویسنده:
حسین وثوقی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
عبارتهای وصفی در شعر خاقانی
نویسنده:
حسین وثوقی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
روش خواندن در تدریس زبان خارجی
نویسنده:
حسین وثوقی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
جمله مرکب و حذف معادل ها در زبان فارسی
نویسنده:
حسین وثوقی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
از ناهمواریهای آوائی تا هنجارهای موسیقایی در اشعار سلمان ساوجی (به عنوان یک ویژگی سبکی)
نویسنده:
حسین وثوقی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
  • تعداد رکورد ها : 6