جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 1
اولویت بندی شاخص ها و ابعاد موفقیت در بازاریابی کتاب های دانشگاهی
نویسنده:
مولوی سلیمان, عابسی سعید, شاه طهماسبی اسماعیل
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
هدف اصلی این نوشتار شناسایی و اولویت بندی شاخص های موفقیت در بازاریابی کتاب های دانشگاهی است. با انجام مطالعه های مختلف و بررسی پیشینه موضوع، تصمیم های راهبردی و آمیخته بازاریابی به عنوان عوامل محیط داخلی و تکنولوژی و زمان نیز به عنوان عوامل محیط بیرونی تاثیرگذار کسب و کار در نظر گرفته شد. جامعه آماری، ناشران تهرانی و تعداد نمونه آماری 220 نفر می باشد. انتخاب ناشران به روش تصادفی ساده صورت گرفته و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه به طور صوری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از ضریب همبستگی اسپیرمن و فریدمن استفاده شده است. نتایج رتبه بندی عناصر به ترتیب: موقعیت یابی 6.048، محصول 5.876، زمان 5.621، مکان 5.308، فناوری 5.161، ترفیع 4.899، قیمت 4.694، هدف گذاری، 4.154 و بخش بندی 3.237 می باشد.
صفحات :
از صفحه 29 تا 53
  • تعداد رکورد ها : 1