جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 9
حکومت در اندیشه سیاسی مهدی بازرگان
نویسنده:
مسعود غفاری، علی محمدزاده
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
صفحات :
از صفحه 117 تا 134
خاستگاه جنبش جوانان در ایران
نویسنده:
غفاری مسعود, قاسمی علی اصغر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
صفحات :
از صفحه 139 تا 164
رابطه حقیقت و سیاست در اندیشه فردید
نویسنده:
قادری حاتم, غفاری مسعود, طاهرخانی محرم
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
صفحات :
از صفحه 255 تا 281
نقش جنبش جوانان شهری در گذار به دمکراسی در ایران 1380-1350
نویسنده:
غفاری مسعود, قاسمی علی اصغر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
تحولات سیاسی اجتماعی ایران در نیم قرن اخیر، به ویژه در سه دهه پایانی قرن بیستم به دنبال تغییرات دموگرافیک و جوان شدن جمعیت و نیز روند فزاینده شهرنشینی در کشور به وجود آمده، به نحوی که جوانان شهری به یک متغیر مهم و موثر در این تحولات تبدیل شده است. از سوی دیگر در طول یک قرن اخیر و به ویژه از انقلاب مشروطه به این سو، نیل به دمکراسی همواره یکی از پاسخ های اصلی مردم و نخبگان به مساله اجتماعی توسعه و پیشرفت کشور بوده است. این مقاله می کوشد با برقراری پیوند این دومتغیر در پهنه زمانی 1380-1350 به تبیین نقش جوانان شهری در گذار به دمکراسی در ایران بپردازد. در این مقطع زمانی، دو تحول سیاسی و اجتماعی مهم، در روند دمکراتیک شدن ساختار سیاسی در ایران، شکل گرفته که جوانان شهری در خلق آن نقش آفرینی جدی داشته اند: یکی انقلاب اسلامی بهمن 1357 و دیگری انتخابات دوم خرداد 1376. این مقاله با تبیین نقش جوانان شهری در شکل گیری دو تحول فوق، از منظر تطبیقی شاخص های دمکراتیک را در نظام های سیاسی قبل و بعد از این دو واقعه تحلیل می کند.
صفحات :
از صفحه 75 تا 94
خاستگاه جنبش جوانان در ایران
نویسنده:
غفاری مسعود, قاسمی علی اصغر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
هدف این مقاله تبیین خاستگاه جنبش جوانان ایران در مقطع زمانی 1350-1380 می باشد. در این سه دهه با افزایش جمعیت جوان کشور از 7 میلیون نفر (21 درصد جمعیت کشور) به بیش از 21 میلیون نفر (32 درصد جمعیت)، جنبش جوانان به یکی از جنبشهای مهم در عرصه سیاسی اجتماعی کشور مبدل شده است. برای تبیین خاستگاه این جنبش در متغیر «شکاف نسلی» و «دموکراسی» بررسی شده و نتایج حاصله نشان می دهد خاستگاه جنبش جوانان در ایران تقابل دموکراسی و اقتدارگرایی بوده است نه شکاف نسلی. در تحلیلهای این مقاله علاوه بر آمارهای رسمی از نتایج برخی نظرسنجیها نیز استفاده شده است.
صفحات :
از صفحه 69 تا 87
مدرنیته و جنبشهای اجتماعی
نویسنده:
غفاری مسعود, اطهری سیدحسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در این مقاله درباره مفهوم مدرنیته و روابط آن با جنبشهای اجتماعی، آن چنان که از آثار کلاسیکی درباره مدرنیته درک می شود و در اندیشه های جدید علم سیاست و جامعه شناسی معاصر مطرح بوده و مورد تفسیر قرار گرفته، بحث خواهد شد. البته هدف ارایه یک تحلیل کمی از چگونگی تطور و تحول مفهوم مدرنیته نیست بلکه بیشتر به رابطه مدرنیته با تغییرات اجتماعی و سیاسی پرداخته خواهد شد؛ زیرا تغییر در سطح گسترده ای چهره اصلی واقعیت اجتماعی است که هر نظریه علمی- اجتماعی به ناچار به آن پرداخته است. هدف اصلی و اولیه ما در این مقاله درک تاثیر مدرنیته بر توسعه و فهم جامعه شناسی و اندیشه ای جنبشهای اجتماعی می باشد. به دیگر سخن هدف ما در مقاله ارایه توجهی خاص به رابطه بین واقعیت تاریخی و مفهوم فهم است.
صفحات :
از صفحه 73 تا 87
بنیان های آرمان خواهی در فرهنگ سیاسی ایرانیان
نویسنده:
غفاری مسعود, شریعتی شهروز
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
یافتن پاسخی برای این پرسش که چرا ایرانیان تمایل به سخت کوشی برای نیل به آرمان ها و اهدافی دارند که در شرایط عادی امکان چندانی برای تحقق آنها متصور نیست، می تواند تا حدود زیادی ماهیت، تکوین، توسعه و پویش فرهنگ سیاسی ایرانی را تبیین کند. این مقاله با رویکرد مطالعات حوزه علوم انسانی و همچنین بهره گیری از برخی آموزه های موجود در چارچوب نظریات جامعه شناسی معرفت، می کوشد تا مبانی نظری و ریشه های معرفتی آرمان خواهی را در فرهنگ سیاسی ایرانیان شناسایی کند. مقاله با مفروض گرفتن این نکته که آرمان خواهی ایرانیان در موارد متعددی آنان را در مواجهه ناگزیر با نظم موجود جهان قرار داده است، این فرضیه را در مورد آزمون قرار خواهد داد که تاثیرات مداوم و همزمان ناشی از وجود سه عامل اندیشه ایران شهری، اندیشه اسلام شیعی و عامل جنوبی یا جهان سوم گرایی در باورهای جمعی ایرانیان، موجب ایجاد گرایش های آرمان خواهانه در فرهنگ و باور آنها شده است. برای آزمون این فرضیه، نخست مفهوم آرمان خواهی و سپس تاثیرات و چگونگی عملکرد عوامل سه گانه مذکور بر پیدایش و پویش آرمان خواهی در فرهنگ سیاسی ایرانی بررسی خواهد داشت.
صفحات :
از صفحه 65 تا 84
عدالت خواهی از منظر دو حزب دموکرات و اعتدالیون (بررسی مرام نامه های دو حزب)
نویسنده:
غفاری مسعود, محمدزاده علی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
طلب مساوات و برابری به عنوان ارزش هایی عدالت خواهانه از نخستین مطالبات انقلاب مشروطیت ایران بود که نظر به مبانی فکری و موقعیت اجتماعی معتقدان آن، در قالب رویکردهایی متفاوت قابل شناسایی است. این مقاله بر آن است تا به تحلیل و تبیین زمینه های فکری و اجتماعی عدالت خواهی در دو حزب دموکرات و اعتدالیون در سالهای آغازین مشروطیت بپردازد و دو رویکرد متفاوت به عدالت خواهی را در مرام نامه های دو حزب شناسایی کرده، چرایی تفاوت این رویکردها را نیز جستجو کند. همچنین این فرضیه را که: درک متفاوت برخی مولفه های عدالت خواهی سبب شده است که حزب دموکرات خواستار تغییرات بنیادین در ساختارهای اصلی جامعه شود و از دیگر سو حزب اعتدالیون بر اصلاح و تعدیل آن ساختارها بسنده کنند؛ به آزمون گذارد.
صفحات :
از صفحه 113 تا 131
  • تعداد رکورد ها : 9