جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 6
روح نامرئی شعر فارسی؛ تاثیر عامل های سیاسی و اجتماعی عصر پهلوی بر فراز و فرود رمانتیسم فارسی
نویسنده:
زندیه حسن, اسماعیلی محسن
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
با آن که برخی بر این اعتقادند که میان ادبیات و مبانی زیبایی شناسی با مسائل اجتماعی مقارنه ضروری وجود ندارد و آثار ادبی بسیاری را می توان یافت که با امور اجتماعی مناسبت چندانی ندارند یا به کلی با آن بی ارتباط اند، یکی از مسائل مورد توجه ناقدان ادبی و جامعه شناسان، پیوند معنی دار ادبیات و در کل مبانی زیبایی شناسی با امور اجتماعی است. از آن جا که در ادبیات، زبان وسیله بیان است و به قول ارسطو، به نوعی زندگی را به نمایش می گذارد، یک واقعیت اجتماعی و به عبارت دقیق تر یک نهاد اجتماعی است. نهادی که علت وجودی و هدف های خاص خود را دنبال می کند. در میان مکاتب جدید ادبی، ظهور مکتب رمانتیسم پیوند همه جانبه ای با تحولات سیاسی، اجتماعی و تاریخی قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم کشورهای اروپایی دارد. هم زمان با تحولات جهانی، این مکتب در تمامی کشورها، از جمله ایران، طرفدارانی یافت و در عصر پهلوی، به وی‍ژه در دهه های 20 و 30 به گرایش غالب ادبی تبدیل شد. سال های پایانی دهه 30 و آغازین دهه 40، روزگار افول رمانتیسم فارسی است. با اذعان به تاثیر متقابل ادبیات و جامعه در یکدیگر، در این پژوهش تاثیر عوامل اجتماعی و سیاسی عصر پهلوی در فراز و فرود گرایش ادبی مذکور نقد و تحلیل می شود.
صفحات :
از صفحه 127 تا 155
بررسی علل و عوامل برگزاری جشن های 2500 ساله شاهنشاهی
نویسنده:
زندیه حسن, قنواتی علی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
جشن های 2500 ساله شاهنشاهی در مهرماه 1350ش. برگزار شد. بحث اصلی این مقاله ناظر به چرایی برگزاری این جشن ها از سوی حکومت پهلوی است. در این مورد علل مختلفی را می توان بررسی کرد: باستان گرایی و ناسیونالیسم مثبت محمدرضا شاه، کسب مشروعیت برای حکومت از طریق پیوند با گذشته، اسلام زدایی از فرهنگ ایرانی، غرب گرایی، کسب وجهه بین المللی برای حکومت، نهادینه کردن نظام شاهنشاهی در ایران، ارضای حس خودبزرگ بینی شاه، معرفی ایران کهن و ایران نو به جهانیان، ایجاد و گسترش مناسبات بین المللی، تجلیل از کوروش کبیر، توسعه گردشگری و سرمایه گذاری های خارجی در ایران، رنسانس و تولد دوباره کشور تبیین می گردند. روش این پژهش توصیفی تحلیلی می باشد و به شیوه کتابخانه ای گرد آوری شده است.
صفحات :
از صفحه 89 تا 116
نخستین چالش های نظام کهن قضایی و تجارب عصر جدید (عصر حکومت سنتی قاجار / عصر پیش از مشروطیت)
نویسنده:
زندیه حسن
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
ایران در عصر قاجار با ساختار و نظام کهن سنتی خود به طور جدی و فراگیر در ورطه سیاست بین المللی و در مواجهه تمام عیار با دنیای مدرن اروپایی قرار گرفت. هرچه ایران به انتهای عصر قاجار نزدیک می شود، این تعامل و یا به عبارتی تقابل و نیز تاثیر و تاثرات ناشی از آن فزونی می یافت و برآیند این جریان، رویکرد اصلاح گرانه به ساختار های سنتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران بود.نظام کهن قضایی ایران نیز که ساختاری کاملا سنتی و مبتنی بر الگوی دوگانه عرف و شرع داشت، از این وضعیت و ضرورت ایجاد تحول در آن برکنار نبود. مقاله حاضر درصدد انعکاس رویکردها و نگرش های اصلاح طلبانه و بازتاب عملی آن در عرصه نظام قضایی است که بر اثر مواجهه با تجارب دنیای مدرن در حوزه نظام قضایی عرضه شد و در واقع این مقاله در پی ارایه پاسخ به این سوال است که تعامل ایران با عصر و دنیای جدید چه افق های تازه ای را فراروی حوزه نظام قضایی دوره قاجار گشود یا چگونه آن را در ترازوی نقد نشاند و با چه چالش های جدی مواجه ساخت. در همین راستا این فرض مطرح می گردد که تعامل ایرانیان و آشنایی آنان با دستگاه های قاعده مند و کارآمد قضایی و نظام های مدون و متحول حقوقی کشورهای پیشرفته، ضرورت تحول در نظام قضایی و حقوقی سنتی، بی قاعده و ناکارآمد عصر قاجار را مطرح کرد و میزان توفیق آن در انجام اصلاحات نیز مساله ای است که بررسی خواهد شد.
صفحات :
از صفحه 127 تا 153
جایگاه روحانیون متنفذ در مدرنیزاسیون قضایی و تدوین قانون مدنی در عصر پهلوی اول
نویسنده:
زندیه حسن, ده پهلوانی طلعت
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در طول اعصار پیشین در نظام قضایی ایران، منصب قضاوت همواره در حیطه اختیارات علما و روحانیون بوده است که این امر با رسمی شدن مذهب تشیع در عصر صفوی، از استحکام بیشتری برخوردار گردید. با روی کار آمدن دولت پهلوی، مدرنیزاسیون در کلیه ابعاد و ارکان مملکت در دستور کار قرار گرفت، طبعا نظام قضایی سنتی مبتنی بر عرف و شرع نیز از دایره شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. این تغییر و تحولات در ساختار اداری و اجرایی کشور با واکنش هایی از سوی مردم به ویژه علما و روحانیون مواجه گردید، به ویژه در حوزه نظام قضایی که علما و روحانیون شیعی به طور سنتی خود را متولی امر قضا می دانستند. از آنجا که رویکرد دولت پهلوی در نظام قضایی، دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای غربی بود، با مخالفت بیشتری از سوی ایشان مواجه گردید، بنابراین آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ این موضوع است که اشخاص و متنفذینی که در نوسازی دستگاه قضایی ایفای نقش کردند، چه پایگاه های داشتند که منتهی به تدوین قانون مدنی بر اساس فقه جعفری گردید؟
صفحات :
از صفحه 71 تا 86
روند شکل گیری مساله جزایر سه گانه
نویسنده:
زندیه حسن, عرب اسماعیلی محمود, قاسمیان سلمان
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
بررسی چرایی و چگونگی شکل گیری مساله جزایر سه گانه به علت نقش آن در ایجاد یک تفاهم اصولی میان دو کشور ایران و امارات متحده عربی از اهمیت زیادی برخوردار است. طبق اسناد موجود،‏ تا اواخر قرن نوزدهم حتی مقامات انگلیسی نیز بر ایرانی بودن این جزایر تاکید داشته اند،‏ اما اوج گیری رقابت های اقتصادی و سیاسی میان دول غربی در دهه های پایانی قرن نوزدهم در منطقه استراتژیک خلیج فارس،‏ زمینه تغییر نگرش انگلستان را فراهم نمود. در نتیجه انگلستان برای رفع این مشکلات به فکر چاره افتاد. تصرف جزایر استراتژیک تنگه هرمز در آغاز سال 1321 ه.ق/1903 م یکی از اقدامات مهم انگلستان در مقابله با دیگر رقبا بود. با بررسی حوادث منتهی به تصرف جزایر سه گانه از سوی انگلستان،‏ یعنی حوادث سالهای 1313-1321ه.ق /1895-1903م به چرایی و چگونگی تصرف جزایر سه گانه و اهمیت آن برای حفظ مستعمرات انگلستان و در نتیجه علل بروز مساله جزایر سه گانه پی خواهیم برد.
صفحات :
از صفحه 95 تا 118
زمینه ها و موانع برگزاری حج از سوی ایران و عثمانی در دوره صفویه
نویسنده:
زندیه حسن, کامگار معصومه
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
دین و ارکان آن، منشا بسیاری از تحولات مهم در جامعه اسلامی است. یکی از عبادات مهم در اسلام، فریضه حج با هدف توحید، اتحاد و وحدت مسلمانان است که دارای پیامدهای وسیع اجتماعی است. در دوره صفویه، سرزمین مکه در سیطره عثمانیان سنی مذهب بود و ایرانیان شیعی هر سال برای انجام حج باید از قلمرو عثمانی عبور می کردند. در این دوران، اختلاف دولت عثمانی با دولت صفوی، حج را به عرصه اختلاف میان شیعه و سنی تبدیل کرده بود. مسائل سیاسی، مذهبی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی که میان دولت عثمانی و صفوی وجود داشت، انجام حج به وسیله ایرانیان شیعی را با دشواری هایی روبه رو می کرد و گاهی حج از سوی دولت ها محدود و یا ممنوع می شد. هدف مقاله حاضر، بررسی چگونگی انجام فریضه حج در پرتو روابط ایران و عثمانی است. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا اختلاف میان این دو دولت اسلامی بر موضوع حج تاثیرگذار بوده است یا فریضه حج ورای کشمکش های سیاسی و مذهبی انجام می گردیده است؟
صفحات :
از صفحه 135 تا 135
  • تعداد رکورد ها : 6