جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 1
عنوان فارسی: اثربخشی آموزش طرح امید در میزان بهزیستی فاعلی زندانیان (عنوان عربی: تأثیر تعلیم مشروع «الأمل» فی رفع مستوی الحیویة الفاعلة لدی السجناء )
نویسنده:
رادی حسین, وزیری شهرام, لطفی کاشانی فرح
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
هدف این پژوهش، شناسایی اثربخشی آموزش طرح امید در میزان بهزیستی فاعلی مددجویان زندانی بود. بدین منظور، از بین مددجویان زندان قم، 32 نفر به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (16 نفر) و شاهد (16 نفر) جایگزین شدند. آزمودنی ها پیش و پس از مداخله، با مقیاس رضایت از زندگی و مقیاس شادی فاعلی مورد آزمون قرار گرفتند. طرح امید بر روی گروه آزمایش در 12 جلسه انجام شد. تحلیل کوواریانس داده ها نشان داد که آموزش طرح امید در افزایش سازه های بهزیستی فاعلی نظیر رضایت از زندگی و شادی فاعلی مددجویان موثر است، به گونه ای که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، بین دو گروه پس از مداخله، در عامل رضایت از زندگی و شادی فاعلی، تفاوت معنادار مشاهده می شود. همچنین طرح امید به ترتیب موجب 60 و 48 درصد تغییرات در افزایش رضایت از زندگی و شادی فاعلی شده است. چکیده عربی:الهدف من تدوین هذه المقالة هو دراسة مدی تأثیر تعلیم مشروع «الأمل» فی رفع مستوی الحیویة الفاعلة لدی المعینین السجناء، ولهذا الغرض تم اختیار 32 سجینا من معینی سجن مدینة قم المرکزی بطریقة العینة المتاحة وقسموا إلی فئتین بشکل عشوائی حیث بلغت کل فئة 16 سجینا کفئة اختبار و 16 سجینا کفئة شاهدة حیث أجری علیهم اختبار علی أساس معیار الرضا من الحیاة ومعیار البهجة الفاعلة قبل وبعد الاختبار، والمعاییر التی اعتمد علیها فی هذه الدراسة هی عبارة عن: 1) کون عینة البحث من الشباب 2) معرفتهم بأصول القراءة والکتابة ولو بشکل محدود 3) حصولهم علی حافز العفو أو الإجازة فی نهایة فترة حکمهم 4) عدم اشتراکهم فی مشروع «الأمل» الذی یجری فی مختلف سجون البلد. وقد طبق مشروع «الأمل»  علی فئة الاختبار فی 12 جلسة، وأشارت معطیات تحلیل کو-فاریانس أن تعلیم هذا المشروع له تأثیر علی رفع مستوی الأسس الحیویة الفاعلة کالرضا من الحیاة والبهجة الفاعلة لدی المعینین بحیث إنه بعد تعدیل درجات ما قبل الاختبار بین الفئتین بعد المداخلة توصل الباحثون إلی وجود اختلاف معتبر یبلغ مستوی .(P=0.000) وهذا المشروع أیضا یؤدی إلی رفع الرضا من الحیاة والبهجة الفاعلة بنسبة 60 بالمئة و 48 بالمئة علی الترتیب.
  • تعداد رکورد ها : 1