جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 4
وحی و ارتباط الهی ازدیدگاه قرآن و علم ارتباطات
نویسنده:
جلال چاوشیان
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
این پایان نامه درصدد آن است که ارتباطات الهی ازجمله وحی را ازدیدگکاه قرآن کریم و علم ارتباطات مورد بررسی قراردهد. نگارنده به منظور دستیابی به تصاویری روشن از برخی مفاهیم اصلی علم ارتباطات، ابتدا به معرفی اجمالی این علم پرداخته و پیرامون برخی مسایل عمده دانش ارتباطات و از آن جمله تعریف و تارخچه ارتباطات، مطالعات ارتباطی، الگو و مدل ارتباط توضیح داده است . دربخش بعدی که به معرفی مقدماتی زمینه دیگری ازبحث مربوط می گردد، سعی کرده است با مراجعه به کتب و منابع موجود در زمینه علوم و معارف اسلاکی، موضوع ارتباطات الهی و ازآن جمله وحی را مورد توجه قرار داده، ضمن بیان ضرورتهای وجودی آن به تعریف و توضیح موضوع و نیز ذکر سابقه و نمونه هایی از این ارتباط بپردازد. دربخش سوم، سعی دارد با توجه به توضیحات مقدماتی که در دوبخش گذشته ارائه کرده است، موضوع ارتباطات الهی را با جزئیات بیشتری مورد توجه قرارداده و طی چهار فصل و با مراجعه به آیات قرآن کریم انواع مختلف ارتباطات خدا و مخلوقات را معرفی نموده و با ارائه شواهد لازم به توضیح آنها بپردازد. نگارنده در بخش چهارم، عناصر ارتباطات را مورد توجه قرارداده و سعی کرده است طی فصول متعدد همه عناصر نه گانه ارتباطی را توضیح دهد و وجوه اختلاف و تمایز هریک از آنها را با عناصر مورد بحث در سایر انواع ارتباطات و ازآن جمله ارتباطات انسانی تبیین نماید. وبالاخره در بخش آخر، نظام کلی ارتباط الهی را مورد توجه قرار داده است . درفصل اول این بخش به موضوع وحی پرداخته است و در فصل دوم سعی کرده است ضمن بیان ویژگیهای لازم جهت طراحی و پیشنهاد مدل خاصی جهت ارتباطات الهی، مدل گونه ای را بصورت شفاهی و بیانی ارائه دهد.
سیاست خارجی پیامبر(ص)
نویسنده:
سعید جلیلی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حو زه: ,
چکیده :
هدف از این رساله، بررسی سیاست خارجی پیامبر(ص) و پاسخ یابی به این سوال است که سیاست خارجی در یک نظام مبتنی بر اندیشه اسلامی چگونه باید باشد و چه عواملی دراین سیاست نقش اصلی را داشته و اهداف آن چه می باشد؟ روش تحقیق دراین رساله، کتابخانه ای بوده و مطالب آن در چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول به جفرافیای سیاسی جهان در عصر پیامبزر(ص) می پردازد. درفصل دوم اهداف و زیربناهای نظری سیاست خارجی پیامبر(ص) مورد بررسی قرار می گیرد. ساختار تصمیم گیری پیامبر اکرم(ص) درفصل سوم مطرح می شود و فصل چهارم به استراتژیهای دعوت، جنگ و صلح پیامبر می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که پیامبر(ص) دولتی داشتند که ضمن این که تمام اجزاء متشکله یک دولت را دارابود ویژگی خاص رسالت الهی را نیز دربرداشت. هدف نهایی پیامبر در سیاست خارجی حاکمیت اسلام و بقای آن درسراسر جهان بود. سیاست خارجی پیامبر دارای اصولی ثابت مانند توحید، ولاء، نفی سبیل، عدالت، وفای به عهد و غیره بود. درهمه مراحل، نخستین استراتژی پیامبر(ص)برای نیل به هدف، استراتژی دعوت بود. تقدم این استراتژی بر راهبردهای دیگر جایگاه ویژه ای به آن می بخشد. جنگ به عنوان یک استراتژی موثر توسط پیامبر به کار گرفته می شد که در آن سه عنصر ایمان و توکل، تجهیز و اعدا نیرو و دیپلماسی نقش اساسی داشتند. جنگ و صلح هیچکدام برای پیامبر(ص) هدف نبود بلکه هر یک به عنوان استراتژی برای رسیدن به هدف محسوب می شد و ساختار تصمیم گیری آن حضرت را عناصر وحی، مضورت و رای شخص پیامبر(ص) تشکیل می داد.
بررسی روند حرکت اسلام و مسیحیت در غنا از سال ‎۱۸۵۰میلادی تاکنون
نویسنده:
تورج جلالی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
هدف از این رساله، بررسی تطبیقی روند حرکت اسلام از یکسو و مسیحیت از سوی دیگر در کشور غنا از سال میلادی ‎۱۸۵۰میلادی تاعصر حاضر است. تحقیق حاضر، بااستفاده از روش کتابخانه ای انجام و در سه بخش تنظیم شده است: بخش اول، اسلام در غنا را از سال ‎۸۵۰ م تاکنون در سه فصل بیان می کند. بخش دوم نیز در دوفصل به مسیحیت درغنا از سال ‎۱۸۵۰ک تا به امروز می پردازد. درنهایت، آخرین بخش به نتیجه گیری از حرکت اسلام و مسیحیت در غنا از سال ‎۱۸۵۰ ک تاکنون اختصاص دارد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، مسیحیت اگرچه دارای قدمت کمتری نسبت به اسلام در غنا است، اما توانسته است تاکنون گوی سبقت رابرباید. از بررسی وقایع مربوط به دو دین روشن می شود که پیروزی مسیحیت در کشورغنا و نیز در بسیاری از نقاط آفریق، مرهون روشهای تبلیغی است که توسط دستگاههای تبلیغی این دین اتخاذ شده است. درمقابل، شکست اسلام در غنا در مقایسه با مسیحیت به علت شیوه های نادرست و نامناسب تبلیغی بوده است. ازدیگر دلایل مهم پیروزی مسیحیت دراین کشور، تفوق غرب برکشورهای اسلامی است که به تدریج پس از رنسانس پیشرفت چشمیگری کرد. همچنانکه برتری اسلام و مسلمانان درحدود قرن هشتم و نهم میلادی یکی از دلایل بسیاری قوی درنشر اسلام در شمال و غرب آفریقا بوده است . از حدود سال ‎۱۹۰۰ میلادی مسیحیت توانست با جبران ضعفهای گذشته، جایگاه خود را حداقل در غنا بازیابد. اگرچه پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران حرکتی نو و تحول و حیاتی دوباره در مسلمانان غنا مشاهده می شود، لکن هنوز نتوانسته حرکت مسیحیت را دراین کشور تحت الشعاع قرار دهد. برای نشر اسلام، توجه ب شیوه های موفق ب کارگرفته شده توسط مسلمانان و مسیحیان می تواند تا حدی راه گشا باشد و پرهیز از ضعف های تبلیغی این دو دین نیز می تواند در تبلیغ اسلام موثر واقع شود. امروزه ضعف عمده در جناح اسلام، عدم حرکت علمی تبلیغی است به عبارت دیگر علیرغم تحولات جهانی در شیوه های تبلیغی هنوز مسلمانان با توسل به روشهای سنتی سعی در مقابله با سیل عظیم و بسیار قوی تبلیغات نوین دارند. مسلمانان به واسطه عدم شناخت دقیق از مخاطبین خود، همواره در نشر اعتقاداتشان با ضعف روبرو بوده اند و تنهاراه، مسلح شدن به سلاح تبلیغات نوین است.
استکبار ازدیدگاه قرآن و عترت (ع)
نویسنده:
اصغر مهدوی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
پایگاه اطلاع رسانی حوزه: ,
چکیده :
هدف از این پایان نانمه، بررسی دیدگاههای قرآن و عترت(ع) پیرامون استکبار است. تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول، اختصاص به شناخت و معرفی استکبار در دو محور اساسی فردی و اجتماعی دارد. در فصل دوم، ابتدا، ابعاد مختلف استکبار بیان شده و در ادامه، استکبار و امپریالیسم مورد مقایسه قرار می گیرند. فصل سوم به عملکرد استکبار پرداخته و به این سوال پاسخ می دهد که آیا امکان آشتی و زندگی مسالمت آمیز میان نیروهای انقلاب و الهی و مستکبران وجود دارد یانه؟ نهایتا" فصل پایانی، راههای رهایی از استیلای مستکبران و استقلال جامعه اسلامی را بیان می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد، عدم تسلیم در برابر حق و خود بزرگ بینی و کوچک شمردن مردم دو محور اساسی استکبار می باشد.نمونه بارز مستکبران، سران قدرتمند سیاسی و نظامی که بیشتر به شکل دولتهای مقتدر و برتری طلب مطرح هستند، می باشند. برتری طلبی، دیکتاتوری، قدرت طلبی، نژادپرستی، جمود و تحجر و .... از ابعاد دیگر استکبار به شمار می آیند. محرک انسان در این تجاوزگریها علاوه بر وضعیت کبر در اوضاع نفسانی، معلول حرص و فزون طلبی او نیز می باشد. به عبارت دیگر، فساد روی زمین معلول حرص و استکبار در اوضاع نفسانی انسانهای منحط می باشد. نتیجه دیگر حاصل از مباحث، اصالت دشمنی و خصومت مستکبران با حرکتهای الهی است که باید به عنوان یک اصل استراتژیک مورد توجه سیاستگزاران جامعه اسلامی قرار گیرد. از نظر قرآن، کسی که از راه صلاح و تقوی خارج شد، نمی تواند تحمل کند که شخصی صالح برشیوه تعهد و درستی پابرجا بماند. بنابراین اگر اهل حق و مردم متعهد بپندارند که مستکبران و منحرفان دست از سر آنان بر می دارند، بسیار اشتباه کرده اند. از دیدگاه قرآن، ایجاد نزاع و اختلاف، اشاعه فحشاء، اعتیاد به مواد مخدر، به سازش کشاندن سران نظام، وابستگی اقتصادی، ایجاد جو رعب و وحشت، انحراف افکار عمومی و .... از جمله شیوه هایی هستند که مستکبران برای مقابله با انسانها در پیش می گیرند. برای رهایی از استیلای مستکبران باید به روشهای مختلفی چون ایمان و توکل به خدا، اتحاد و اعتصام به حبل الله، امید به پیروزی و مقاومت در برابر سختیها، تلاش در جهت سازندگی، اطاعت از رهبری، استمرار در خط الهی و ... متوسل شد.
  • تعداد رکورد ها : 4